Tel.: 32 230-87-98

Kom.: 530311865

biuro@emkaszkolenia.pl

Kurs szkolenia sep do 1kv | Uprawnienia elektryczne i gazowe

Zapraszamy do skorzystania z szerokiego pakietu specjalistycznych szkoleń zawodowych, koniecznych do uzyskania uprawnień do wykonywania prac obarczonych wysokim stopniem odpowiedzialności i wymagających odpowiednich kompetencji potwierdzonych dokumentem certyfikującym lub uprawnieniami do wykonywania danego rodzaju prac. W naszej ofercie znajdą Państwo szkolenia dla świadczących usługi w branży elektrycznej, ciepłowniczej oraz gazowniczej. Organizujemy szkolenia w kameralnych grupach oraz egzaminy z udziałem przedstawicieli jednostek upoważnionych do certyfikacji i nadawania uprawnień zawodowych. Z naszej oferty mogą skorzystać osoby pragnące uzyskać nowe uprawnienia do wykonywania prac oraz osoby zainteresowane odnowieniem uprawnień już posiadanych.

Organizujemy szkolenia przygotowujące do uzyskania dokumentów kwalifikujących uprawnienia elektryczne, uprawnienia gazowe czy uprawnienia ciepłownicze.

Kursy elektryczne

Szkolenia dla elektryków, popularnie znane jako kurs sep lub szkolenia sep pozwalają na zdobycie uprawnień do wykonywania czynności eksploatacyjnych lub konserwacyjnych urządzeń i aparatów o napięciu do 1kv lub powyżej 1kv. Kurs sep obejmuje zagadnienia dotyczące urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną. Może obejmować również zagadnienia związane z infrastrukturą oświetleniową oraz napędami i układami automatyki i sterowania. Uprawnienia elektryczne uzyskane wskutek takiego szkolenia (które kończy odpowiedni egzamin) pozwalają na pełnoprawne wykonywanie prac w zgodzie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Szkolenia sep organizowane w naszej placówce upoważniają do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, czy kontrolno-pomiarowym.

Kursy ciepłownicze

Uprawnienia ciepłownicze w ramach organizowanych przez nas szkoleń można nabyć w pełnym zakresie kompetencji personelu ciepłowniczego. Obejmują one na przykład obsługę, konserwację, remonty i montaż urządzeń wytwarzających, przetwarzających i zużywających ciepło. Zakres uprawnień może obejmować sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami przetwarzającymi, urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, pompy, ssawy, wentylatory oraz dmuchawy, a także aparaturę kontrolno-pomiarową i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji.

Kursy gazownicze

Szkolenia gazownicze, które również kończy egzamin, w zakresie uzyskania uprawnień na eksploatację lub dozór urządzeń, instalacji i sieci gazowych – Gr. 3 np. na podłączanie kuchenek gazowych, odbiorników paliw gazowych, pieców gazowych itp. Uprawnienia gazowe wymagają podobnie jak elektryczne i ciepłownicze odnawiania w cyklu 5-letnim.

W zależności od potrzeb możemy dla Państwa zorganizować szkolenia w miastach takich jak Rzeszów, Poznań, Kraków, Lublin, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Zielona Góra, Szczecin, Łódź.

Partnerzy

Uprawnienia SEP - Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kraków, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra - eMKa Szkolenia

© 2018 KURSY-ELEKTRYCZNE.PL Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Web-Profit S.C.