Tel.: 32 230-87-98

Kom.: 530311865

biuro@emkaszkolenia.pl

Kurs i szkolenia sep do 1kv

Osoby myślące o zdobyciu nowych uprawnień zawodowych, zapraszamy do uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez nasz ośrodek. Specjalizujemy się w kursach pozwalających zdobyć uprawnienia elektryczne potocznie zwanych uprawnienia sep, gazowe oraz grzewcze. Szkolenia oraz uprawnienia zdobyte po zdaniu państwowego egzaminu, znacząco wzmocnią pozycję pracownika na rynku pracy. Organizujemy kursy i egzaminy państwowe, po których każdy z uczestników nabywa konieczne uprawnienia do wykonywania odpowiedzialnych zadań. Takiego rodzaju prace jak obsługa sieci elektrycznych, ciepłowniczych lub gazowniczych, wymagają posiadania odpowiednich kompetencji. Dowodem tego są świadectwa kwalifikacji Eksploatacji lub Dozoru, wydawane po ukończeniu stosownego szkolenia i pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego. Nasz ośrodek ma bogate doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat podczas licznych kursów organizowanych na terenie całego kraju, w miastach takich jak Rzeszów, Poznań, Kraków, Lublin, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Zielona Góra, Szczecin, Łódź, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Ciechanów, Częstochowa, Gliwice, Kielce, Koszalin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Toruń, Warszawa.

Organizowane przez nasz ośrodek szkolenia prowadzone są przez specjalistów w danej dziedzinie, którzy w sposób przystępny i rzeczowy przekazują kluczowe informacje oraz dzielą się własnym doświadczeniem. Kursantom zapewniamy komfortowe warunki nauki, profesjonalnie wyposażone sale wykładowe oraz państwowy egzamin końcowy przeprowadzany przez członków państwowej komisji kwalifikacyjnej. Gwarantujemy nie tylko wysoki poziom nauczania, ale także przekazywanie wiedzy zgodnej z podstawą programową danego szkolenia oraz niemalże 100% zdawalność egzaminów. Kursy prowadzone są w optymalnych grupach, co pozwala na skuteczną naukę oraz na zwiększenie zaangażowania wszystkich uczestników. Nabyte dzięki udziałowi w naszych szkoleniach uprawnienia elektryczne czy też gazowe pozwolą każdemu uczestnikowi na poszukiwanie dochodowej pracy, nie tylko w kraju, ale także na rynkach Unii Europejskiej. Warto zatem zainwestować w swoją przyszłość i zdobyć przydatne umiejętności.

Kursy elektryczne

Osoby, które pragną rozpocząć pracę w zawodzie elektryka, muszą odbyć szkolenie oraz zdać egzamin państwowy. Kurs taki skierowany jest także do osób, które pragną przedłużyć posiadane już uprawnienia. Wszyscy, którzy pomyślnie zaliczą egzamin końcowy otrzymują uprawnienia elektryczne tzw. SEP do 1kV lub powyżej 1kV. Po ich zdobyciu uczestnik może legalnie wykonywać czynności eksploatacyjne, naprawcze oraz konserwacyjne urządzeń, oraz instalacji elektrycznych, o dowolnej mocy. Podczas przeprowadzanego szkolenia poruszane są najważniejsze zagadnienia z zakresu budowy poszczególnych urządzeń wchodzących w skład sieci elektrycznych i elektroenergetycznych. Omawiane są obowiązki osób na stanowisku Eksploatacji oraz Dozoru. Szczególny nacisk kładziony jest na poznanie oraz stosowanie zasad bezpieczeństwa zarówno w odniesieniu do serwisowanego sprzętu, jak i osób takich zadań się podejmujących.

Podczas szkolenia nadającego uprawnienia sep do 1kV lub powyżej, mogą pojawić się tematy dotyczące różnego rodzaju infrastruktur związanych z sieciami elektrycznymi. Chodzi tutaj między innymi o systemy oświetleniowe oraz układy automatyki i sterowania. Po ukończeniu takiego szkolenia uczestnik może legalnie przeprowadzać prace naprawcze, serwisowe oraz montażowe na wszelkiego rodzaju instalacjach elektrycznych o woltażu do 1kV lub powyżej tej wartości. Po zdaniu egzaminu na uprawnienia SEP kursant uzyskuje możliwość przeprowadzania eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, czy prac kontrolno-pomiarowych wielu urządzeń prądotwórczych. Może także nadzorować maszyny funkcjonujące w ramach sieci elektroenergetycznej niezależnie od wysokości ich napięcia znamionowego, sieci trakcyjne, oświetlenie uliczne oraz systemy, które nimi sterują i je zabezpieczają. Uprawnienia elektryczne SEP uzyskiwane są po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego.

Kursy grzewcze

Nasz ośrodek zajmuje się także przeprowadzaniem szkoleń z zakres montażu, obsługi, konserwacji oraz remontów wszelkiego rodzaju urządzeń produkujących, przetwarzających i zużywających ciepło. Uprawnienia ciepłownicze w pełnym zakresie kompetencji personelu ciepłowniczego uzyskiwane są po ukończeniu kursu oraz pomyślnym zdaniu egzaminu państwowego przeprowadzonego przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Zdobyte kwalifikacje zawodowe ważne są przez okres 5 lat i po tym czasie muszą zostać odnowione. Najważniejsze zagadnienia, o jakich dowiadują się kursanci to ogólne przepisy, zakres obowiązków osób pracujących na stanowisku eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Omawiana jest także prawidłowa organizacja pracy przy urządzeniach ciepłowniczych, wskazywane są najczęstsze błędy oraz ich konsekwencje. Jeden z bloków tematycznych dotyczy zasad bezpieczeństwa podczas przebywania w pobliżu urządzeń oraz instalacji grzewczych.

Zdobyte uprawnienia mają szeroki zakres, obejmują one sieci grzewcze, urządzenia wentylacyjne, klimatyzacje oraz systemy chłodnicze. W związku z tym osoba legitymująca się tego rodzaju kwalifikacjami może kontrolować oraz serwisować pompy, ssawy, dmuchawy czy też wentylatory. Uprawnienia te zezwalają także na przeprowadzanie kontroli oraz pomiarów urządzeń stosowanych w przemyśle do odbioru gorącej wody i pary o mocy powyżej 50 kW czy też turbin parowych i wodnych o dużej mocy. Jest to bardzo ciekawa możliwość zdobycia nowego zawodu, którego praktyczne zastosowanie jest trudne do przeceniania.

Kursy gazowe

W naszym ośrodku organizujemy także profesjonalne kursy, których ukończenie daje uprawnienia gazowe. Szkolenie tego rodzaju skupia się na przekazaniu wiedzy niezbędnej do dozoru bądź eksploatacji pojedynczych urządzeń, instalacji oraz całych sieci gazowych. Po zdanym egzaminie możliwe jest wykonywanie takich prac jak podłączanie kuchenek gazowych, pieców na gaz czy też odbiorników paliw gazowych. Uprawnienia gazowe tak samo, jak elektryczne i ciepłownicze muszą być odnawiane raz na 5 lat, by osoby sprawiające nadzór nad aparaturą oraz sieciami, którymi transportowany jest gaz, były jak najlepiej przygotowane oraz miały aktualną wiedzę z tego zakresu.

Po zdanym egzaminie posiadane uprawnienia gazowe upoważniają ich posiadacza do wykonywania danych czynności na terenie całego kraju. Osoba taka może zajmować się np. montażem kuchenek gazowych oraz prostych domowych instalacji. Jednak może także zająć się nadzorem nad stosowanymi w przemyśle dużymi sieciami przesyłowymi gazu. Jak widać, możliwości podjęcia pracy dla osób z tym certyfikatem są rozmaite i pozwalają na wybór satysfakcjonującej oraz dobrze płatnej posady, a wszystko to zapewnia organizowany przez nas kurs.

Nasze zalety

Wiele przemawia za tym, by wybrać kurs i egzamin organizowany przez nasz ośrodek. Uczestnicy każdego szkolenia otrzymują od nas najnowsze materiały dydaktyczne i pomoce naukowe, a wiedza przekazywana jest między innymi w postaci prezentacji multimedialnych, filmów oraz w innych atrakcyjnych formach. Praktyczne zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach, urządzonych w taki sposób, by jak najlepiej symulować warunki prawdziwej pracy w danym zawodzie. Oferujemy możliwość przeprowadzenia zajęć w dogodnym terminie w kilkunastu miastach Polski, takich jak Rzeszów, Poznań, Kraków, Lublin, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Zielona Góra, Szczecin, Łódź, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Ciechanów, Częstochowa, Gliwice, Kielce, Koszalin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Toruń, Warszawa. Poziom przekazywanej wiedzy dopasowujemy do uczestników, co pozwala na sprawne, dokładne i zrozumiałe przekazanie wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania prac związanych z obsługą urządzeń i sieci elektrycznych oraz energetycznych. Jesteśmy profesjonalnym ośrodkiem szkoleniowym z długoletnim doświadczeniem, kadrą składająca się z praktyków o dużej wiedzy. Chętnie przeprowadzamy kursy zarówno dla nowych, jak i stałych klientów. Stawiamy na długotrwałe relacje, uczciwe traktowanie klienta oraz obsługę na najwyższym możliwym poziomie. Świadectwa Kwalifikacyjne wydawane przez nas są rozpoznawalne i respektowane na terenie całej Polski oraz Unii Europejskiej.

Partnerzy

Uprawnienia SEP - Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kraków, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra - eMKa Szkolenia

© 2018 KURSY-ELEKTRYCZNE.PL Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Web-Profit S.C.